Wonosalam Boarding School

Beranda
Wonosalam Boarding School


WONOSALAM BOARDING SCHOOL

The Future of Boarding School

 

VISI

Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah tholab al-’ilmi, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah sesuai pemahaman sahabat.

 

MISI

  1. Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah.
  2. Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin, muslim yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, cakap berwirausaha, serta berkhidmat kepada masyarakat.
  3. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang.
  4. Mewujudkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Ta’ala.


KEUNGGULAN

  1. Akhlakul Karimah
  2. Hafalan Al-Qur’an 30 Juz
  3. Bilingual Language (Bahasa Arab & Bahasa Inggris)
  4. Kedisiplinan & Kemandirian
  5. Kewirausahaan

Menerapkan kurikulum pesantren Ahlussunnah dipadu dengan kurikulum nasional dan internasional dengan penyesuaian kurikulum yang ada.

Tenaga pendidik merupakan lulusan Universitas Islam Madinah KSA, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, LIPIA Jakarta, Universitas/Pesantren Dalam Negeri serta Asatidz Hafidz Qur’an.


Copyright 2015-2024 © LPI Sari Bumi Sidoarjo. Developed by AZATEAM